Get Adobe Flash player

Съобщения

Заповед 238 от 29.05.2024г. относно избирателните секции в Община Искър, област Плевен, в които да гласуват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
Публикувано на
Заповед 238 от 29.05.2024г. относно избирателните секции в Община Искър, област Плевен, в които да гласуват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
Съобщение за обучения на СИК/ПСИК от РИК-Плевен
Публикувано на
  СЪОБЩЕНИЕ   Общинска администрация гр. Искър уведомява членовете на СИК/ПСИК на община Искър, че във връзка с предстоящите избори за Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народни представители на 09 юни 2024 г., на 04 ЮНИ (вторник) от - 14:00 ч. в зала № 2 на Народно читалище „Ламби Кандев -1893“ гр. Искър, ще се проведе обучение на членовете на СИК/ПСИК от Представители на РИК – Плевен.
на 25 май 2024 г. (събота) изтича срокът за подаване на заявления за ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 09 ЮНИ 2024 Г.
Публикувано на
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 09 ЮНИ 2024 Г.   Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите, че във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народни представители на 09 юни 2024 г., че на 25 май 2024 г. (събота) изтича срокът за: - подаване на заявление за вписване по настоящ адрес - Приложение № 26-НС и Приложение № 27-НС; - за гласуване с подвижната избирателна кутия - Приложение № 30-ЕП и Приложение № 31-НС; - издаване на удостоверения за гласуване на друго място…
ГРАФИК за провеждане на Демонстрационното гласуване със СУЕМГ в община Искър
Публикувано на
ГРАФИК за провеждане на Демонстрационното гласуване със СУЕМГ в община Искър       ГРАД ИСКЪР   СУЕМГ за гласуване за членове на Европейския парламент от Република България и за Народни представители на 09 юни 2024г. ще бъде позиционирана във фоайето на сградата на общинска администрация гр. Искър, ул. Г.Димитров“ № 38, до Центъра за административно обслужване (ЦАО). от 14:00 ч. до 19:00 ч. на 21 май 2024г. от 09:00 ч. до 19:00 ч. на 22 май 2024г. от 09:00 ч. до 16:00 ч. на 23 май 2024г.   КМЕТСТВО С. ПИСАРОВО   СУЕМГ за гласуване за членове на Европейския…
Проект на Програма за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. на Община Искър
Публикувано на
Община Искър предоставя до всички заинтересовани лица проект на Програма за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. на Община Искър. Програмата е изготвена в изпълнение на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците. Писмени становища и предложения по проекта на програмата се приемат до 20.06.2024 г. всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа в „Център за административно обслужване” на Община Искър, гр. Искър , ул. „Георги Димитров” № 38.