Get Adobe Flash player

Съобщения

Заповед № РД-01-42 от 31.01.2024г. на РЗИ – Плевен относно удължаване на грипната епидемия до 05.02.2024 г.
Публикувано на
Заповед № РД-01-42 от 31.01.2024г. на РЗИ - Плевен относно удължаване на грипната епидемия до 05.02.2024 г.  
Заповед 28/18.01.2024 – изменение на заповед 577/06.12.2023
Публикувано на
Заповед 28/18.01.2024 - изменение на заповед 577/06.12.2023  
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОДИНА
Публикувано на
    ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОДИНА На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси ОБЩИНА  ИСКЪР  КАНИ   Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на проектобюджета на общината за 2024 г. на 25.01.2024 г.  от 14.00 часа в зала №2 в сградата на НЧ „Ламби Кандев-1893“, гр. Искър.    
Справка – План-сметка ТБО 2024 г.
Публикувано на
С П Р А В К А от проведено обществено обсъждане за отразяване на предложения и становища по проекта на План-сметката за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година   № по ред Получени предложения и становища по проекта на План-сметката Описание на предложението / становището Приема се / Не се приема Обосновка / мотиви за неприетите предложения 1. Не са получавани предложения / становища по проекта на План-сметката за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други…
Съобщение – събиране на дължимите данъци и такси до 22.10.2023 г.
Публикувано на
Съобщение - събиране на дължимите данъци и такси до 22.10.2023 г.