Get Adobe Flash player

Съобщения

Кампания за събиране на местни данъци и такси
Публикувано на
  Кампания за събиране на местни данъци и такси Заплатете дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време без чакане на опашка. За Ваше удобство и за да пестим време, чрез egov.bg с няколко клика предоставяме възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини. Може да платите задължения и към други общини, извън този списък чрез услуга 9416.
ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
Публикувано на
ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.       УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   В изпълнение на задълженията ми за организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори за Народни представители, насрочени на 2 април 2023 г. с Указ № 28 за разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.) на Президента на Република България, във връзка с Решение № 1683-НС от 16 февруари…
Съобщение – Избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023 г
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за народни представители на 2 април 2023 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци, както следва: 1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, като подаде заявление не по-късно от 18 март 2023 г. (събота) включително - Приложение № 21-НС; Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата…
Заповед № 56 от 01.02.2023 г. за забрана за паша
Публикувано на
Заповед № 56 от 01.02.2023 г. за забрана за паша Заповед № 56 от 01.02.2023 г. за забрана за паша
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за избор на Управител на „Пелофарма“ ЕООД, гр. Искър, обл. Плевен
Публикувано на
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за избор на Управител на "Пелофарма" ЕООД, гр. Искър, обл. Плевен С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за участие в конкурс за избор на Управител на „Пелофарма“ ЕООД гр. Искър, обл. Плевен     Допуснати кандидати за участие в конкурса: София Александрова Банкова             Председател на конкурсна комисия: …………………….. (Емилия Тончева) Заместник-кмет на община Искър     Дата: 30.01.2023 г.