Get Adobe Flash player

Съобщения

Покана обществено обсъждане на бюджет 2023 г. на Община Искър
Публикувано на
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОДИНА На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси ОБЩИНА ИСКЪР КАНИ   Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на проектобюджета на общината за 2023 год., което ще се състои на 18 август 2023 г. (петък) от 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на общинска администрация гр.Искър, втори етаж, стая 203.    
Съобщение за пръскане против комари на 08.08.2023 г. /вторник/ и на 09.08.2023 г. /сряда/
Публикувано на
Съобщение за пръскане против комари на 08.08.2023 г. /вторник/ и на 09.08.2023 г. /сряда/ В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме:   При благоприятни климатични условия на 08.08.2023 г. /вторник/ и на 09.08.2023 г. /сряда/ ще се проведе наземно аерозолно третиране против комари (опушване) с препарат „ЦИТРОЛ“ 10/4 УЛВ, карантинен срок 24 часа. Графикът за извършване на третирането е както следва: с.Писарово – 08.08.2023 г. /вторник/ от 21:30 часа до 22:30 часа; гр.Искър – 08.08.2023…
Заповед РД-07-57 ОТ 26.07.2023
Публикувано на
Заповед РД-07-57 ОТ 26.07.2023
Съобщение за пръскане против комари
Публикувано на
Съобщение за пръскане против комари В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме:   При благоприятни климатични условия на 13.07.2023 г. /четвъртък/ и на 14.07.2023 г. /петък/ ще се проведе наземно аерозолно третиране против комари (опушване) с препарат „ЦИТРОЛ“ 10/4 УЛВ, карантинен срок 24 часа. Графикът за извършване на третирането е както следва: с.Писарово – 13.07.2023 г. /четвъртък/ от 21:30 часа до 22:30 часа; гр.Искър – 13.07.2023 г. /четвъртък/ от 22:30 часа до 00:00 часа; с.Староселци…
„ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ИСКЪР“
Публикувано на
 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ИСКЪР“   Във връзка с изпълнението на проект BG05SFPR02-2.001-0177-С01 „Грижа в дома в община Искър“, Процедура № BG05SFPR02-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 на 22 юни 2023 година от 11:00 часа във Зала № 2 на Народно читалище „Ламби Кандев-1893“ гр.Искър се проведе информационен ден по проекта. В присъствието на представители на община Искър и граждани на събитието беше представена информация за проекта, в т.ч. цели, дейности, размер на финансовата подкрепа от ЕС и очаквани резултати.