Get Adobe Flash player

Съобщения

Заповед 161 и Заповед 202
Публикувано на
Заповед 161 и Заповед 202
СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Публикувано на
СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ИСКЪР Общи стандарти по смисъла на чл. 20, ал. 1 от Наредбата за административно обслужване (НАО); Стандарт за единно наименование на ЦАО. Обслужването на клиентите на административни услуги; даването на информация и справки; заявяването на услуги и получаването на удостоверителния документ от услугата /когато се получава на място и не се изисква допълнителна обработка от други служители/; плащането на местни данъци и такси се извършва в ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ /ЦАО/. Същото наименование се използва в указателните табели за местонахождението на ЦАО и тези в ЦАО, на интернет страниците на администрациите, в…
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДИНА
Публикувано на
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДИНА     На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси     ОБЩИНА ИСКЪР КАНИ   Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на проектобюджета на общината за 2022 год., което ще се състои на 23.03.2022 г. (сряда) от 10:00 часа в Зала № 2 на Народно читалище „Ламби Кандев-1893“, гр.Искър. Публичното обсъждане ще се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.    
Прессъобщение за управление на бежанската криза
Публикувано на
Прессъобщение за управление на бежанската криза Със заповед № 140 от 09.03.2022 г. на кмета инж. Валентин Йорданов се създаде Кризисен екип на Община Искър за управление на бежанската криза, свързана със събитията в Украйна. На проведеното заседание днес бяха обсъдени възможностите за съдействие за евентуално настаняване и подпомагане на престоя на бежанци от Украйна, при възникнала необходимост. Община Искър информира, че българското Правителство откри единен информационен портал в помощ на напускащите Украйна с адрес: https://gov.bg/bg/ukraine, където е поместена пълна информация за изискванията на граничния контрол при влизането в Република България. Държавната агенция за бежанците също предоставя пълна информация за…
АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА
Публикувано на
АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ИСКЪР, В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Искър, област Плевен за периода 2021-2027 г. Този план се явява основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години, тъй като плановете за интегрирано развитие на общините за периода…