Get Adobe Flash player

Съобщения

Заповед №584/12.12.2023 г. за забрана продажба на животни и птици
Публикувано на
Заповед №584/12.12.2023 г. за забрана продажба на животни и птици  
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСКЪР
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСКЪР На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията на Община Искър съобщава на заинтересованите лица, че се организира обществено обсъждане на Проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Искър и Доклад за ЕО към плана. Общественото обсъждане ще се проведе на 13.12.2023 г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Искър. Проекта е на разположение на заинтересованите лица в стая 210 (техническа служба), етаж 2 в сградата на Общинска администрация- Искър с адрес: гр. Искър, ул. „Георги…
План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година.
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   ОТНОСНО: План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година. На заинтересованите лица се предоставя едномесечен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, за предложения и…
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ – Тържествена сесия 08 ноември 2023г
Публикувано на
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ -Тържествена сесия 08 ноември 2023г Днес 08 ноември 2023г., на тържествена сесия на Общински съвет - Искър и под ръководството на г-н Александър Йотков, Заместник – областен управител на Област Плевен, новоизбраните общински съветници, Кметът на община Искър и Кметовете на кметства от община Искър, положиха клетва за мандат 2023 – 2027 година и поеха ангажимент „В името на Република България, да спазват Конституцията и законите на страната, и във всичките си действия да се ръководят от интересите на гражданите от община Искър, и да работя за тяхното благоденствие“.   В първото си слово за новия мандат г-н Иван…