Get Adobe Flash player

Съобщения

ГРАФИК за провеждане на Демонстрационното гласуване със СУЕМГ в община Искър
Публикувано на
ГРАФИК за провеждане на Демонстрационното гласуване със СУЕМГ в община Искър       ГРАД ИСКЪР   СУЕМГ за гласуване за членове на Европейския парламент от Република България и за Народни представители на 09 юни 2024г. ще бъде позиционирана във фоайето на сградата на общинска администрация гр. Искър, ул. Г.Димитров“ № 38, до Центъра за административно обслужване (ЦАО). от 14:00 ч. до 19:00 ч. на 21 май 2024г. от 09:00 ч. до 19:00 ч. на 22 май 2024г. от 09:00 ч. до 16:00 ч. на 23 май 2024г.   КМЕТСТВО С. ПИСАРОВО   СУЕМГ за гласуване за членове на Европейския…
Проект на Програма за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. на Община Искър
Публикувано на
Община Искър предоставя до всички заинтересовани лица проект на Програма за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. на Община Искър. Програмата е изготвена в изпълнение на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците. Писмени становища и предложения по проекта на програмата се приемат до 20.06.2024 г. всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа в „Център за административно обслужване” на Община Искър, гр. Искър , ул. „Георги Димитров” № 38.  
ЕЛЕКТРОННИ ЗАЯВЛЕНИЯ – ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 09 ЮНИ 2024 Г.
Публикувано на
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 09 ЮНИ 2024 Г.   Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите, че във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народни представители на 09 юни 2024 г., могат да подават ЕЛЕКТРОННИ ЗАЯВЛЕНИЯ чрез ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, както следва: Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/3303?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/3304?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/3305?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1   Подаване на заявление за…
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с провеждането на предстоящите избори на 09 юни 2024 г.
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с провеждането на предстоящите  Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народни представители на 09 юни 2024 г., Общинска администрация – Искър уведомява гражданите: В срок до 25.05.2024 г., кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Заявлението-декларация се прави писмено до Кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано. ПРИЛОЖЕНИЕ № 77-ЕП/НС (чл. 34, ал. 1-3 от ИК) В срок до 25.05.2024 г., избирател, чийто постоянен и настоящ адрес…
СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ – ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕС
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ – ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕС   Централната избирателна комисия Ви уведомява, че в избирателните списъци се вписват имената на тези граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които не по-късно от 29 април 2024 г. са подали в общинската администрация по адреса на постоянното или продължителното си пребиваване заявление-декларация по чл. 359, ал. 1 ИК (Приложение № 21-ЕП от изборните книжа), че желаят да бъдат вписани в избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. Гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, които…