Get Adobe Flash player

Съобщения

Покана за провеждане на консултации за ПСИК
Публикувано на
ПОКАНА   за провеждане на консултации за определяне състава на сeкционни избирателни комисии, които ще обслужват Подвижна избирателни кутии (ПСИК) за произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   В изпълнение на задълженията ми за организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г. с Решение, издадено от Народното събрание (обн. ДВ., бр.73 от 3 септември) и с Указ № 245 от 16 септември 2021 г. на Президента на Република…
Съобщение относно подаване на декларации за намаляване на „Такса за битови отпадъци“
Публикувано на
Съобщение относно подаване на декларации за намаляване на "Такса за битови отпадъци"  Община Искър напомня на всички физически и юридически лица, че на 31 октомври 2021 г. изтича срокът за подаване на декларации за намаляване на „Такса за битови отпадъци“ в случаите, когато имота няма да се ползва през цялата предстояща 2022 година.   Съгласно измененията в Закона за местните данъци и такси, срокът за подаване на декларации от задължените лица е променен и вместо до 31 декември, декларациите трябва да се подадат до 31 октомври на годината, предхождаща тази, за която се декларира не ползването на имота. [wpfilebase tag=fileurl…
П О К А Н А за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
Публикувано на
П О К А Н А за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   В изпълнение на задълженията ми за организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г. с Решение, издадено от Народното събрание (обн. ДВ., бр.73 от 3 септември) и с Указ № 245 от 16 септември 2021 г. на Президента на Република България за разпускане…
Съобщение – зявления за избирателни списъци за предстоящите избори
Публикувано на
Съобщение - зявления за избирателни списъци за предстоящите избори Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци, както следва:   1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, като подаде заявление не по-късно от 30 октомври 2021 г. включително - [wpfilebase…
Срокът за обхода на преброителите при Преброяване 2021 се удължава до 10 октомври
Публикувано на
Срокът за обхода на преброителите при Преброяване 2021 се удължава до 10 октомври   На заседанието си днес правителството промени Решение № 61 от 21 януари 2021 г., така че преброителите да могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00 часа на 10 октомври 2021 година. Срокът за обход на преброителите се удължава е една седмица. Промяната се налага, тъй като удължаването на срока на онлайн преброяването до 30 септември и паралелното провеждане на изследването по двата метода създаде известни затруднения в организацията на процеса. Така след приключване на електронното преброяване оставаха само 3 дни, в които да бъдат…