Get Adobe Flash player

Съобщения

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт „Бюджет и финансов контрольор“
Публикувано на
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт "Бюджет и финансов контрольор" С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати     за длъжността: Главен експерт „Бюджет и финансов контрольор“ в дирекция „Финансово-стопански дейности“ в администрацията на община Искър   I. Допуснати кандидати за участие в конкурса: Веселка Михайлова Михайлова II.Недопуснати кандидати за участие в конкурса: Няма     Председател на конкурсна комисия:  (Полина Цветкова) Дата: 7.12.2022 г.
Съобщение за заседание 25.11.2022
Публикувано на
Съобщение Общински съвет – Искър уведомява всички заинтересовани лица, че насроченото заседание за месец ноември 2022 г. ще се проведе на 25.11.2022 г /петък/ от 15:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Искър.
Заповед 632 от 21.11.2022 – Полски пътища
Публикувано на
Заповед 632 от 21.11.2022 - Полски пътища Заповед 632 от 21.11.2022 - Полски пътища
Съобщение до Яни Ангелов Костадинов
Публикувано на
Съобщение до Яни Ангелов Костадинов  
Съобщение за заседание 28.10.2022 г.
Публикувано на
Съобщение за заседание 28.10.2022 г. Общински съвет – Искър уведомява всички заинтересовани лица, че насроченото на 28.10.2022 г /петък/ от 14:00 часа заседание ще се проведе в Конферентна зала (Зала № 3) на Народно читалище „Ламби Кандев-1893“, гр.Искър.