Get Adobe Flash player

Администрация

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
Icon of 24. ДОКЛАД 2023г  удовлетвореност на потребителите24. ДОКЛАД 2023г удовлетвореност на потребителите    [10.07.2024]   [183.3 KiB]   [5 сваляния]
Icon of 23. ДОКЛАД 2022г  удовлетвореност на потребителите23. ДОКЛАД 2022г удовлетвореност на потребителите    [10.07.2024]   [185.1 KiB]   [10 сваляния]
Icon of 22. ДОКЛАД 2022 г. удовлетвореност на потребителите22. ДОКЛАД 2022 г. удовлетвореност на потребителите    [03.04.2023]   [220.0 KiB]   [28 сваляния]
Icon of 21. Устройствения правилник на общината, утвърден със заповед № 212 от 12.04.2022 г. на Кмета на община Искър, в сила от 01.04.2022 г. 21. Устройствения правилник на общината, утвърден със заповед № 212 от 12.04.2022 г. на Кмета на община Искър, в сила от 01.04.2022 г.     [12.04.2022]   [2.3 MiB]   [151 сваляния]
Icon of 20. Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в община Искър за 2021 г.20. Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в община Искър за 2021 г.    [15.02.2022]   [226.0 KiB]   [59 сваляния]
Icon of 19. Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител19. Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител    [09.08.2021]   [3.9 MiB]   [214 сваляния]
Icon of 18. Заповед N:386 от 01.11.2018 г. и Вътрешни правила за работа със системата за електронен обмен на съобщения в община Искър18. Заповед N:386 от 01.11.2018 г. и Вътрешни правила за работа със системата за електронен обмен на съобщения в община Искър    [04.08.2021]   [3.4 MiB]   [133 сваляния]
Icon of 17. Заповед N:33 от 04.02.2021г. и Вътрешни правила за работа със системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) в община Искър17. Заповед N:33 от 04.02.2021г. и Вътрешни правила за работа със системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) в община Искър    [04.08.2021]   [2.3 MiB]   [232 сваляния]
Icon of 16. Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност16. Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност    [04.08.2021]   [4.2 MiB]   [122 сваляния]
Icon of 15. Инструкция деловодна дейност15. Инструкция деловодна дейност    [04.08.2021]   [814.2 KiB]   [115 сваляния]
Icon of 14. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ИСКЪР - 2021 г.14. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ИСКЪР - 2021 г.    [04.08.2021]   [6.3 MiB]   [130 сваляния]
Icon of 13.Устройствен правилник утвърден с Заповед №3 08.01.2016г.13.Устройствен правилник утвърден с Заповед №3 08.01.2016г.    [05.11.2019]   [1.2 MiB]   [203 сваляния]
Icon of 12.Устройствен правилник утвърден с Заповед №47 24.02.2015г.12.Устройствен правилник утвърден с Заповед №47 24.02.2015г.    [05.11.2019]   [1.3 MiB]   [144 сваляния]
Icon of 11.ЕТИЧЕН КОДЕКС11.ЕТИЧЕН КОДЕКС    [05.11.2019]   [142.5 KiB]   [250 сваляния]
Icon of 10. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ, ПОДАДЕНИ ДО ОБЩИНА ИСКЪР 2017 година10. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ, ПОДАДЕНИ ДО ОБЩИНА ИСКЪР 2017 година    [24.01.2017]   [1.7 MiB]   [734 сваляния]
Icon of 09. Заповед № 1609. Заповед № 16    [24.01.2017]   [63.5 KiB]   [657 сваляния]
Icon of 08. Доклад за аутсорсинг на община Искър08. Доклад за аутсорсинг на община Искър    [25.09.2014]   [347.5 KiB]   [841 сваляния]
Icon of 07. Устройствен правилник 2015 година07. Устройствен правилник 2015 година    [20.03.2015]   [375.0 KiB]   [1508 сваляния]
Icon of 06. ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТЕ НА ОБЩИНА ИСКЪР ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г. 06. ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТЕ НА ОБЩИНА ИСКЪР ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г.     [30.01.2015]   [215.3 KiB]   [749 сваляния]
Icon of 05. ПРИЛОЖЕНИЕ 14 План за действие.05. ПРИЛОЖЕНИЕ 14 План за действие.    [30.01.2015]   [235.0 KiB]   [680 сваляния]
Icon of 04. ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕН ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ИСКЪР04. ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕН ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ИСКЪР    [30.01.2015]   [9.4 MiB]   [1518 сваляния]
Icon of 03. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА   ЗА  РЕДА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ, ПОДАДЕНИ ДО ОБЩИНА ИСКЪР03. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ, ПОДАДЕНИ ДО ОБЩИНА ИСКЪР    [25.09.2014]   [461.0 KiB]   [836 сваляния]
Icon of 02. Инструкция за информационно - деловодната дейност и работата с документите в община Искър.02. Инструкция за информационно - деловодната дейност и работата с документите в община Искър.    [25.09.2014]   [313.5 KiB]   [2132 сваляния]
Icon of 01.Устройствен правилник за организацията на дейностите и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на община  Искър.01.Устройствен правилник за организацията на дейностите и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на община Искър.    [03.01.2014]   [352.5 KiB]   [890 сваляния]

Декларации по чл.12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси