Get Adobe Flash player

Обяви

ИмеДатаСваляне
ИмеДатаСваляне
Icon of Обява - Служебно разпределение на масивите за ползване за стопанската 2023-2024 г. - землище ИскърОбява - Служебно разпределение на масивите за ползване за стопанската 2023-2024 г. - землище Искър25.09.20237
Icon of Разпределение на масивите за позлване на землищата в община ИскърРазпределение на масивите за позлване на землищата в община Искър10.10.20228
Icon of Обява - Служебно разпределение на масивите за ползване за стопанската 2023-2024 г. - землище СтароселциОбява - Служебно разпределение на масивите за ползване за стопанската 2023-2024 г. - землище Староселци25.09.20238
Icon of Обява Сухопътни войскиОбява Сухопътни войски21.08.20239
Icon of Обява Военноморски силиОбява Военноморски сили21.08.20239
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обект „лавка“ с площ 18 кв.м., находяща се в УПИ 474 в кв.27 по плана на с.Долни ЛуковитПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обект „лавка“ с площ 18 кв.м., находяща се в УПИ 474 в кв.27 по плана на с.Долни Луковит21.09.202310
Icon of Покана за изпълнител на услуга - кетеринг по проект „Приятели - 2” , административен Договор № BG05M2OP001-3.012-0006-C01Покана за изпълнител на услуга - кетеринг по проект „Приятели - 2” , административен Договор № BG05M2OP001-3.012-0006-C0102.06.202311
Icon of Обява Национална гвардейска частОбява Национална гвардейска част21.08.202312
Icon of Покана Обществено обсъждане на бюджет 2023Покана Обществено обсъждане на бюджет 202311.08.202314
Icon of Допълнение в Раздел III б.“А“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г.Допълнение в Раздел III б.“А“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г.18.08.202315
Icon of Обява Комнадване за логистична поддръжкаОбява Комнадване за логистична поддръжка21.08.202315
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI с площ 730 кв.м., находящ се  в кв.155А по плана на гр.Искър, при начална тръжна цена от 4380.00 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI с площ 730 кв.м., находящ се в кв.155А по плана на гр.Искър, при начална тръжна цена от 4380.00 22.08.202316
Icon of Публични регистри, заповеди, разрешения и удостоверения за въвежданеПублични регистри, заповеди, разрешения и удостоверения за въвеждане26.09.202217
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III с площ 675 кв.м., находящ се  в кв.155А по плана на гр.Искър, при начална тръжна цена от 4050.00 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III с площ 675 кв.м., находящ се в кв.155А по плана на гр.Искър, при начална тръжна цена от 4050.00 22.08.202317
Icon of ОБЯВА за приемане на военна служба ОБЯВА за приемане на военна служба 02.05.202318