Get Adobe Flash player

Обяви

ИмеДатаСваляне
ИмеДатаСваляне
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI с площ 730 кв.м., находящ се  в кв.155А по плана на гр.Искър, при начална тръжна цена от 4380.00 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI с площ 730 кв.м., находящ се в кв.155А по плана на гр.Искър, при начална тръжна цена от 4380.00 22.08.202319
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III с площ 675 кв.м., находящ се  в кв.155А по плана на гр.Искър, при начална тръжна цена от 4050.00 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III с площ 675 кв.м., находящ се в кв.155А по плана на гр.Искър, при начална тръжна цена от 4050.00 22.08.202322
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II с площ 700 кв.м., находящ се  в кв.155А по плана на гр.Искър, при начална тръжна цена от 4200.00ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II с площ 700 кв.м., находящ се в кв.155А по плана на гр.Искър, при начална тръжна цена от 4200.0022.08.202329
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на имот-частна общинска собственост, в гр.Искър, ПИ 55782.123.89 с площ 2000 м2 с начин на трайно ползване “Друг вид земеделска земя”, категория трета в местността “Писаровска бара” при начална тръжна цена 9000ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на имот-частна общинска собственост, в гр.Искър, ПИ 55782.123.89 с площ 2000 м2 с начин на трайно ползване “Друг вид земеделска земя”, категория трета в местността “Писаровска бара” при начална тръжна цена 900022.08.202347
Icon of OBIAVA-PI-55782.123.89-ISKAR-2023OBIAVA-PI-55782.123.89-ISKAR-202323.08.20235
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обект „лавка“ с площ 18 кв.м., находяща се в УПИ 474 в кв.27 по плана на с.Долни Луковит ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обект „лавка“ с площ 18 кв.м., находяща се в УПИ 474 в кв.27 по плана на с.Долни Луковит 05.09.202333
Icon of ОБЩИНА ИСКЪР Обявява процедура за подбор на  Координатор на Екипа за управление на услугата на непълно работно време и за работа по график.ОБЩИНА ИСКЪР Обявява процедура за подбор на Координатор на Екипа за управление на услугата на непълно работно време и за работа по график.15.09.202338
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обект „лавка“ с площ 18 кв.м., находяща се в УПИ 474 в кв.27 по плана на с.Долни ЛуковитПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обект „лавка“ с площ 18 кв.м., находяща се в УПИ 474 в кв.27 по плана на с.Долни Луковит21.09.202354
Icon of Обява - Служебно разпределение на масивите за ползване за стопанската 2023-2024 г. - землище ИскърОбява - Служебно разпределение на масивите за ползване за стопанската 2023-2024 г. - землище Искър25.09.202359
Icon of Обява - Служебно разпределение на масивите за ползване за стопанската 2023-2024 г. - землище СтароселциОбява - Служебно разпределение на масивите за ползване за стопанската 2023-2024 г. - землище Староселци25.09.202350
Icon of НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „НАСЛЕДНИК СЪМ НА" ПОСВЕТЕН НА 110-ГОДИШНИНАТА ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИНАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „НАСЛЕДНИК СЪМ НА" ПОСВЕТЕН НА 110-ГОДИШНИНАТА ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ09.10.202357
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Долни Луковит, общ. Искър, област Плевен, представляващ УПИ XXII-1234 с площ 1960 кв.м. в кв.70ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Долни Луковит, общ. Искър, област Плевен, представляващ УПИ XXII-1234 с площ 1960 кв.м. в кв.7010.10.202336
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Долни Луковит, общ. Искър, област Плевен, представляващ УПИ IV-1010 с площ 1350 кв.м. в кв.58ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Долни Луковит, общ. Искър, област Плевен, представляващ УПИ IV-1010 с площ 1350 кв.м. в кв.5810.10.202344
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  За отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Долни Луковит, общ. Искър, област Плевен, представляващ УПИ III-1010 с площ 1470 кв.м. в кв.58 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Долни Луковит, общ. Искър, област Плевен, представляващ УПИ III-1010 с площ 1470 кв.м. в кв.58 10.10.202355
Icon of Обяви за приемане на военна службаОбяви за приемане на военна служба10.10.202327