Get Adobe Flash player

Събиране на оферти с обява


Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ в град Искър, община Искър

ИмеРазмерСваляния
Icon of  14. Договор за възлагане на Обществена поръчка и приложенията към него. 14. Договор за възлагане на Обществена поръчка и приложенията към него.32.8 MiB135
Icon of 13.Протокол № 1 от работата на комисията. 13.Протокол № 1 от работата на комисията.536.7 KiB139
Icon of 12.Снимки от отваряне на оферти 12.Снимки от отваряне на оферти30.9 MiB56
Icon of 11.Съобщение за отваряне на оферти 11.Съобщение за отваряне на оферти87.0 KiB333
Icon of 10. Информация от АОП за удължаване на срока. 10. Информация от АОП за удължаване на срока.579.1 KiB106
1 2 3 4

 

ПРЕКРАТЕНА ! Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ в град Искър, община Искър

ИмеРазмерСваляния
Icon of Решение за прекратяване на общ. поръчка. Решение за прекратяване на общ. поръчка.522.5 KiB235
Icon of Съобщение по чл.193 от ЗОП Съобщение по чл.193 от ЗОП433.2 KiB307
Icon of ВиК ВиК10.3 MiB55
Icon of Ел. инсталации Ел. инсталации6.5 MiB50
Icon of Архитектура Архитектура8.6 MiB56
1 2 3 4