Get Adobe Flash player

Събиране на оферти с обява


Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ в град Искър, община Искър

ИмеРазмерСваляния
Icon of  14. Договор за възлагане на Обществена поръчка и приложенията към него. 14. Договор за възлагане на Обществена поръчка и приложенията към него.32.8 MiB258
Icon of 13.Протокол № 1 от работата на комисията. 13.Протокол № 1 от работата на комисията.536.7 KiB234
Icon of 12.Снимки от отваряне на оферти 12.Снимки от отваряне на оферти30.9 MiB63
Icon of 11.Съобщение за отваряне на оферти 11.Съобщение за отваряне на оферти87.0 KiB372
Icon of 10. Информация от АОП за удължаване на срока. 10. Информация от АОП за удължаване на срока.579.1 KiB165
1 2 3 4

 

ПРЕКРАТЕНА ! Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ в град Искър, община Искър

ИмеРазмерСваляния
Icon of Решение за прекратяване на общ. поръчка. Решение за прекратяване на общ. поръчка.522.5 KiB325
Icon of Съобщение по чл.193 от ЗОП Съобщение по чл.193 от ЗОП433.2 KiB382
Icon of ВиК ВиК10.3 MiB61
Icon of Ел. инсталации Ел. инсталации6.5 MiB56
Icon of Архитектура Архитектура8.6 MiB62
1 2 3 4