Get Adobe Flash player

Събиране на оферти с обява


Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ в град Искър, община Искър

ИмеРазмерСваляния
Icon of 9. Съобщение за удължаване на срока. 9. Съобщение за удължаване на срока.258.3 KiB106
Icon of 8. Проектна документация - Архитектура 8. Проектна документация - Архитектура8.5 MiB28
Icon of 8. Проектна документация - ВиК 8. Проектна документация - ВиК10.3 MiB19
Icon of 8. Проектна документация -  Ел. инсталации 8. Проектна документация - Ел. инсталации6.4 MiB25
Icon of 7. Информация за публикувана в профила на купувача обява - АОП 7. Информация за публикувана в профила на купувача обява - АОП57.6 KiB82
1 2 3 4

 

ПРЕКРАТЕНА ! Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ в град Искър, община Искър

ИмеРазмерСваляния
Icon of 9. Информация за публикувана в профила на купувача обява - АОП 9. Информация за публикувана в профила на купувача обява - АОП 51.4 KiB165
Icon of 8. Образец № 2 еЕЕДОП 8. Образец № 2 еЕЕДОП94.4 KiB29
Icon of 7. Проект на договор 7. Проект на договор60.1 KiB109
Icon of 6.1. Приложение 4.1 - КСС 6.1. Приложение 4.1 - КСС20.8 KiB148
Icon of 6. Образeц 4 - Ценово предложение 6. Образeц 4 - Ценово предложение38.7 KiB421
1 2 3 4