Get Adobe Flash player

Събиране на оферти с обява


Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ в град Искър, община Искър

ИмеРазмерСваляния
Icon of 6. Проект на договор 6. Проект на договор57.4 KiB49
Icon of 5. Приложение 4.1 - КСС 5. Приложение 4.1 - КСС251.5 KiB79
Icon of 4. Методика за определяне на комплексна оценка 4. Методика за определяне на комплексна оценка21.3 KiB49
Icon of 3. Образец 3 - Техническо предложение 3. Образец 3 - Техническо предложение47.4 KiB46
Icon of 3. Образец 1 - Опис 3. Образец 1 - Опис31.7 KiB47
1 2 3 4

 

ПРЕКРАТЕНА ! Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ в град Искър, община Искър

ИмеРазмерСваляния
Icon of 5. Образци за участие (1-3) 5. Образци за участие (1-3)59.8 KiB77
Icon of 4. Методика за определяне на комплексна оценка 4. Методика за определяне на комплексна оценка119.6 KiB85
Icon of 3. Документация за участие 3. Документация за участие117.8 KiB90
Icon of 2. Техническа спецификация 2. Техническа спецификация272.2 KiB93
Icon of 1.1 Хипервръзката за обявата в АОП 1.1 Хипервръзката за обявата в АОП6.3 KiB197
1 2 3 4