Get Adobe Flash player

Анкетна карта

1. Досега използвали ли сте услугите, предоставяни от ЦАО?

View Results

Зареждане ... Зареждане ...

2. Посочените срокове за изпълнение на услугите спазват ли се?

View Results

Зареждане ... Зареждане ...

3. От къде получихте информация за предоставяните от Община Искър услуги?

View Results

Зареждане ... Зареждане ...

4. Лесно ли се намира информация за услугите на Община Искър?

View Results

Зареждане ... Зареждане ...

5. Служителите от Центъра за административно обслужване (ЦАО) са се отнесли към Вас:

View Results

Зареждане ... Зареждане ...

6. Доволни ли сте от бързината, с която Ви обслужват служителите от ЦАО?

View Results

Зареждане ... Зареждане ...

7. Според Вас служителите, които Ви обслужват, достатъчно компетентни ли са?

View Results

Зареждане ... Зареждане ...

8. Ако отговора на предишния въпрос е "не", моля конкретизирайте за кои служители:

View Results

Зареждане ... Зареждане ...

9. Моля, оценете качеството на обслужването при нас:

View Results

Зареждане ... Зареждане ...

10. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?

View Results

Зареждане ... Зареждане ...