Get Adobe Flash player

Брошура на НССЗ за прием на проектни предложения по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014- 2020 г.

Брошура на НССЗ за прием на проектни предложения по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014- 2020 г. Брошурата може да видите ТУК