Get Adobe Flash player

Важно!!!! Заповед №268/04.07.19г. Забрана за преминаването на автомобили и селскостопански машини с тегло над 10т. по всички новоизграждащи се улични настилки

Важно!!!! Заповед №268/04.07.19г. Забрана за преминаването на автомобили и селскостопански машини с тегло над 10т. по всички новоизграждащи се улични настилки