Get Adobe Flash player

В Община Искър не са констатирани нарушения по Закона за гражданската регистрация

В Община Искър не са констатирани нарушения по Закона за гражданската регистрация

Във връзка с промените в Закона за гражданската регистрация  (ЗГР), обнародван в ДВ/ бр.55/21.07.2015 г., със заповед на Кмета на община Искър е назначена комисия, която извърши проверка за спазване на разпоредите на чл. 92 и чл. 99„а“ от ЗГР за извършените адресни регистрации в периода 01.05.2022г. 30.04.2023г. на територията на Община Искър. В състава на комисията са включени представители на Областна администрация, Териториално звено ГРАО към МРРБ,  Районно управление на МВР, ПУ гр.Искър и Общинска администрация гр.Искър.

В резултат на извършената проверка е съставен протокол, който е обявен на интернет страницата на Община Искър на адрес: https://iskarbg.bg/ и на информационното табло в Центъра за административно обслужване.

Видно от протокола на комисията, за периода от 01.05.2022г. 30.04.2023г. извършените адресни регистрация на територията на град Искър, с. Долни Луковит, с. Староселци и с. Писарово са направени при спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 99 „а“ от ЗГР и не са констатирани нарушения !

 

 

Протокол за проверката
1.1 MiB
63 Downloads
Подробности