Get Adobe Flash player

10. ГРАФИК за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии през месец юли 2020 г.

Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и
на Постоянните комисии  през месец юли  2020 г.

място на провеждане – Заседателна зала община Искър, гр.Искър

 

Заседание на Общински съвет – Искър – 17.07. 2020 г. от 14:30 часа

Заседания на постоянните комисии

Наименование на комисията Дата Час
Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

Председател: Илияна Йончева – Гложенска

Членове: 1. Сергей Тодоров

2. Светослав Бординяшки

3. Християн Любенов

4. Петър Христов

17.07.2020 14:15