Get Adobe Flash player

25. ГРАФИК за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии през месец юли 2021 г.

 

Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и
на Постоянните комисии  през месец юли  2021 г.

място на провеждане – Заседателна зала община Искър, гр.Искър

 

Заседание на Общински съвет – Искър – 09.07.2021 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация  гр.Искър

Заседания на постоянните комисии

Наименование на комисията Дата Час
Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

Председател: Петър Христов

Членове: 1. Владимир Нешовски

2. Борис Борисов

3. Аксиния Ватковска

4. Сергей Тодоров

 

07.07.2021 10:00