Get Adobe Flash player

29. ГРАФИК за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии през месец октомври 2021 г.

Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и
на Постоянните комисии  през месец октомври  2021 г.

място на провеждане – Заседателна зала община Искър, гр. Искър

 

Заседание на Общински съвет – Искър – 29.10.2021 г. от 14.00 часа

 

Заседания на постоянните комисии

 

Наименование на комисията Дата Час
1. Комисия “Бюджет и финанси, икономеическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия”                                               

Председател: Светослав Бординяшки;

Членове: 1. Петър Христов;

2. Иван Десподов;

3. Християн Любенов;

4. Венцислав Мариовски.

28.10.2021г. 13.00
2. Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

Председател: Петър Христов

Членове: 1. Владимир Нешовски

2. Борис Борисов

3. Аксиния Ватковска

4. Сергей Тодоров

 

28.10.2021г. 13.30
3. Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

Председател: Илияна Йончева – Гложенска

Членове: 1. Сергей Тодоров

2. Светослав Бординяшки

3. Християн Любенов

4. Петър Христов

 

28.10.2021г. 14.00
4. Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

Председател: Венцислав Мариновски

Членове: 1. Светослав Кънчев

2. Иван Десподов

3. Аксиния Ватковска

4. Сергей Тодоров

 

28.10.2021г. 14.30
5. Комисия за противодействия на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, контрол по изпълнение на актовете на общинския съвет.

Председател: Емил Емилов

Членове: 1. Борис Борисов

2. Илияна Йончева-Гложенска

3. Светослав Кънчев

4. Владимир Нешовски

28.10.2021г. 15.00