Get Adobe Flash player

График комисии 2023-2027 г.

 

ГРАФИК за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии през месец ноември 2023 г.

Г Р А Ф И К за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии  през месец ноември 2023 г. м ясто на провеждане – Заседателна зала о бщина Искър , гр.Искър     Наименование на комисията Дата Час ...