Get Adobe Flash player

График комисии 2023-2027 г.

 

09. ГРАФИК за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии през месец май 2024 г.

Г Р А Ф И К за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии  през месец май 2024 г. м ясто на провеждане –  Зала № 311 в о бщина Искър , гр.Искър   Наименование на комисията Дата Час ...

08. Г Р А Ф И К за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии през месец април 2024 г.

Г Р А Ф И К за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии  през месец април 2024 г. м ясто на провеждане – Заседателна зала о бщина Искър , гр.Искър   Наименование на комисията Дата Час ...

07. Г Р А Ф И К за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии през месец март 2024 г.

Г Р А Ф И К за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии  през месец март 2024 г. м ясто на провеждане – В НЧ“Ламби Кандев-1893“ о бщина Искър , гр.Искър     Наименование на комисията Дата...

06. Г Р А Ф И К за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии през месец февруари 2024 г.

Г Р А Ф И К за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии  през месец февруари 2024 г. м ясто на провеждане – В НЧ“Ламби Кандев-1893“ о бщина Искър , гр.Искър     Наименование на комисията Дата ...

05. Г Р А Ф И К за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии през месец февруари 2023 г.

Г Р А Ф И К за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии  през месец февруари 2023 г. м ясто на провеждане – Заседателна зала о бщина Искър , гр.Искър     Наименование на комисията Дата Час ...

04. Г Р А Ф И К за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии през месец януари 2024 г.

Г Р А Ф И К за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии  през месец януари 2024 г. м ясто на провеждане – Заседателна зала о бщина Искър , гр.Искър     Наименование на комисията Дата Час ...

03. Г Р А Ф И К за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии през месец януари 2023 г.

Г Р А Ф И К за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии  през месец януари 2023 г. м ясто на провеждане – Заседателна зала о бщина Искър , гр.Искър     Наименование на комисията Дата Час ...

02. ГРАФИК за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии през месец декември 2023 г.

Г Р А Ф И К за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии  през месец декември 2023 г. м ясто на провеждане – Заседателна зала о бщина Искър , гр.Искър     Наименование на комисията Дата Час ...

01. ГРАФИК за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии през месец ноември 2023 г.

Г Р А Ф И К за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии  през месец ноември 2023 г. м ясто на провеждане – Заседателна зала о бщина Искър , гр.Искър     Наименование на комисията Дата Час ...