Get Adobe Flash player

09. ГРАФИК за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии през месец май 2024 г.

Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии  през месец май 2024 г.

място на провеждане –  Зала № 311 в община Искър, гр.Искър

 

Наименование на комисията Дата Час
1. Комисия Бюджет, финанси, данъчна политика, търговия и инвестиционна политика

Председател: Светослав Бординяшки

Членове:

1.    Цветана Лилкова

2.     Йордан Йорданов

3.    Виолин Иванов

4.    Цветелин Гетов

30.05.2024 13.00
2. Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, инфраструктура и обществен ред и сигурност

Председател: Ивайло Цолов

Членове: 1. Аксиния Ватковска

2. Юри Илиев

3. Цветелин Гетов

4. Семьон Вълов

30.05.2024 14.00
3. Комисия „Образование, земеделие, екология, благоустройство, транспорт и туризъм”

Председател: Мирослав Шетовски

Членове: 1. Йордан Йорданов

2. Юри Илиев

3. Ивайло Цолов

4. Цветана Лилкова

 

30.05.2024 14.45
4. Комисия „Социални дейности и здравеопазване, култура, спорт, работа с правителствени  и неправителствени организации”

Председател: Цветана Лилкова

Членове: 1. Светослав Илиев

2. Аксиния Ватковска

3. Емил Емилов

4. Светослав Бординяшки

30.05.2024 15.15
5. Комисия за противодействия на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, контрол по изпълнение на актовете на общинския съвет.

Председател: Емил Емилов

Членове: 1. Ивайло Цолов

2. Виолин Иванов

3. Семьон Вълов

4. Светослав Илиев

30.05.2024 15.30