Get Adobe Flash player

Дневен ред/Покана за заседание 2023-2027 г.

 

ПОКАНА ДНЕВЕН РЕД 21.11.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 21.11.2023 год. (вторник) от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Избор на членове на п...

Дневен ред/Покана за ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Искър на 30.11.2023 год. (четвъртък) от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 30.11.2023 год. (четвъртък) от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   Актуализация ...