Get Adobe Flash player

Дневен ред/Покана за заседание 2023-2027 г.

 

08. З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 30.04.2024 год. (вторник) от 13:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 30.04.2024 год. (вторник) от 13:00 часа в  Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   Предложение ...

07.2 З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 05.04.2024 год. (петък) от 10:00 часа в Зала на Народно читалище «Ламби Кандев-1893»

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 05.04.2024 год. (петък) от 10:00 часа в Зала на Народно читалище «Ламби Кандев-1893» с предложение за следния     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   Допълнение на Решение №79 от...

07. З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 21.03.2024 год. (четвъртък) от 14:00 часа в Зала на Народно читалище “Ламби Кандел-1893” гр.Искър с предложение за следния Д Н Е В Е Н     Р Е Д

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е на Общински съвет – Искър на 21.03.2024 год. (четвъртък) от 14:00 часа в Зала № 3 на Народно читалище “Ламби Кандев-1893” гр.Искър с предложение за следния Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   Възстановяване на внесени от Община Иск...

06. З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 22.02.2024 год. (четвъртък) от 10:00 часа в Зала на Народно читалище “Ламби Кандев-1893” гр.Искър с предложение за следния

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 22.02.2024 год. (четвъртък) от 10:00 часа в Зала на Народно читалище “Ламби Кандев-1893” гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Предложение за пром...

05. З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 12.02.2024 год. (понеделник) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 12.02.2024 год. (понеделник) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Определяне на основните ...

04. З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 30.01.2024 год. (вторник) от 13:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 30.01.2024 год. (вторник) от 13:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Приемане на общинска ...

03. З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 12.01.2024 год. (петък) от 10:45 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 12.01.2024 год. (петък) от 10:45 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Определяне размера на такса за бито...

02. З А С Е Д А Н И Е на Общински съвет – Искър на 20.12.2023 год. (сряда) от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 20.12.2023 год. (сряда) от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Правилник за организацията и дейнос...

01. ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Искър на 30.11.2023 год. (четвъртък) от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 30.11.2023 год. (четвъртък) от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   Актуализация ...

00. ПОКАНА ДНЕВЕН РЕД 21.11.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 21.11.2023 год. (вторник) от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Избор на членове на п...