Get Adobe Flash player

ГРАФИК за провеждане на Демонстрационното гласуване със СУЕМГ в община Искър

ГРАФИК

за

провеждане на Демонстрационното гласуване със СУЕМГ

в община Искър

 

  1. ГРАД ИСКЪР

 

СУЕМГ за гласуване за общински съветници и за кметове (КО), ще бъде позиционирана във фоайето на сградата на общинска администрация гр. Искър, ул. Г.Димитров“ № 38, до Центъра за административно обслужване (ЦАО).

  • от 10:00 ч. до 19:00 ч. на 22 октомври 2023г.
  • от 9:00 ч. на 23 октомври 2023г. до момента на нейното предаване на община Долна Митрополия
  1. КМЕТСТВО С. ДОЛНИ ЛУКОВИТ

 

СУЕМГ за гласуване за общински съветници, за кмет на община и за кмет на кметство (КО и КК) ще бъде позиционирана в сградата на Кметството, на I-я етаж;

  • от 10:00 ч. до 17:00 ч. на 22ри октомври 2023г.
  1. КМЕТСТВО С. ПИСАРОВО

 

СУЕМГ за гласуване за общински съветници, за кмет на община и за кмет на кметство (КО и КК) ще бъде позиционирана в сградата на Кметството, на I-я етаж;

  • от 8:30 ч. до 12:00 ч. на 23 октомври 2023г.
  1. КМЕТСТВО С. СТАРОСЕЛЦИ

 

СУЕМГ за гласуване за общински съветници, за кмет на община и за кмет на кметство (КО и КК) ще бъде позиционирана в сградата на Кметството, на I-я етаж;

  • от 12:30 ч. до 16:30 ч. на 23 октомври 2023г.

 

Разясняването на гражданите за начина на машинно гласуване ще се извършва от инж. Георги Тончев – Технически сътрудник към ОИК – Искър,  а в кметствата – от служителите на съответното кметство.

Цялостната организация на демонстрационното гласуване ще бъде възложена със заповед на Временно изпълняващия длъжността кмет на общината.

Графикът ще бъде оповестен по местния радиовъзел и публикуван съответно на сайта на общината, секция „Местни избори 2023г.“ и на фейсбук страницата на общината.