Get Adobe Flash player

„ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ИСКЪР“

 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ИСКЪР“

 

Във връзка с изпълнението на проект BG05SFPR02-2.001-0177-С01 „Грижа в дома в община Искър“, Процедура № BG05SFPR02-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 на 22 юни 2023 година от 11:00 часа във Зала № 2 на Народно читалище „Ламби Кандев-1893“ гр.Искър се проведе информационен ден по проекта. В присъствието на представители на община Искър и граждани на събитието беше представена информация за проекта, в т.ч. цели, дейности, размер на финансовата подкрепа от ЕС и очаквани резултати.