Get Adobe Flash player

Данъчна кампания по събиране на местни данъци и такси за 2021 г.

Данъчна кампания по събиране на местни данъци и такси за 2021 г. 

 

Община Искър уведомява гражданите и фирмите, че започна кампания по събиране на местните данъци и такси за 2021 г.

Заплащането на дължимите суми може да бъде извършено на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и 31 октомври на годината, за която са дължими, а на предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

 

Начините за заплащане са следните:

  • в брой на каса в „Центъра за обслужване“ към Община Искър или съответното кметство;
  • чрез пощенските станции на „Български пощи“;
  • банков път по сметката на Община Искър:

 

Банка ДСК

IBAN: BG87STSA93008418008500

BIC: STSABGSF

 

  • Код 442100 (ДНИ)
  • Код 442400 (ТБО)
  • Код 442300 (МПС)

                                                       Сектор „Местни данъци и такси“