Get Adobe Flash player

Декларации

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
Icon of ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ - ОБС 2020 гПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ - ОБС 2020 г    [19.05.2021]   [16.1 KiB]   [36 сваляния]
Icon of ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ПОДАДЕНИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСКЪРПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ПОДАДЕНИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСКЪР    [25.06.2020]   [16.2 KiB]   [88 сваляния]