Get Adobe Flash player

Дневен ред комисии 2019-2023 г.

 

37. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 17.05.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 17.05.2022 Г.     За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствен...

36. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 28.04.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 28.04.2022 Г.   За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителстве...

35. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 29.03.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 29.03.2022 Г.     За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Увеличаване на основната месечна работ...

34. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 24.02.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 24.02.2022 Г.     За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Отдаване под наем на недвижим имот – п...

33. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 15.02.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 15.02.2022 Г.       За становище: Всички комисии Учредяване право на ползване върху имот – частна общинска собственост за настаняване на посто...

32. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 27.01.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 27.01.2022 Г.     За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Продажба и определяне на пазарна оценк...

31. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 21.12.2021 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Промяна в бюджета на общината за 2021 г. Актуализация на програмата за управление и разпорждане с имоти-общ...

30. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 29.11.2021 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Промяна в бюджета на общината за 2021 г. Допълнение на Раздел III описание на имотите, които общината има намере...

29. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 28.10.2021 год.

ДНЕВЕН РЕД  За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“   Промяна в бюджета на общината за 2021 г.   Актуализация на програмата за управление и разпореждане с...

28. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 27.09.2021 год.

  Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър на 27.09.2021 г.   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Допълнен...

27. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 26.08.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър на 26.08.2021 г.   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Годишен отчет за изпълне...

26. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 28.07.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър на 28.07.2021 г.   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Промяна в бюджета на общ...

25. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 07.07.2021 год.

  Заседание на постоянна комисия при Общински съвет – Искър гр.Искър на 07.07.2021 г.   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :     За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“ Разре...

24. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 24.06.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър на 24.06.2021 г.   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Допълнение на програмата...

23. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 27.05.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър на 27.05.2021 г.   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Допълнение на Програмата...

22. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 26.04.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър на 26.04.2021 г.   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Промяна в бюджета на общ...

21. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 30.03.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър на 30.03.2021 г.   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Промяна в бюджета на общ...

20. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 26.02.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Увеличаване основната ...

19. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 29.01.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Увеличаване основната ...

18. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 22.12.2020 год.

  Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Промяна в бюджета на об...

17. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 08.12.2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Промяна в бюджета на о...

16. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 20.11.2020 год.

  Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Всички комисии Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена. Кандидатстване за отпускане на б...

15. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 30.10.2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“   Промяна в бюджета на...

14. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 02.10.2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Промяна в бюдежта на о...

13. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 10.09.2020 год.

  Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър Д Н Е В Е Н     Р Е Д : За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Бюджетна прогноза за периода 2021-20...

12. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 24.08.2020 год.

  Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър Д Н Е В Е Н     Р Е Д : За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Годишен отчет за изпълнение на бюдже...

11. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 30.07.2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ I...

10. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 17.07. 2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“:   Изменение на точка 6 от Решение № 103 по Протокол...

09. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 26.06.2020 год.

  Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър  Д  Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Допълнение на Програмата за управление ...

08. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 29.05.2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Бюджетна прогноза за периода 2021-2...

07. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 06.03.2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище от всички комисии:   Изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управл...

06. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 28.02.2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Отпускане на еднократни финансови помо...

05. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 11.02.2020 год.

  Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище от всички комисии: Приемане бюджета на Община Искър за 2020 година.     ЛЮБОМИР ЙОЛОВ Председател на Общински съвет - Искър ...

04. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 30.01.2019 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Отпускане на средства за обезпечаване на кръводарителнта кампания в община Искър. Увеличаване основната месечна...

03. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 27.12.2019 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации” Формиране на маломерни паралелки в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Лук...

02. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 19.12.2019 год.

  Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД...

01. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 25.11.2019 г.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :     За становище: Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“ Продажба на жилищна сграда, полумасивна жилищна сграда, гараж, две масивни стопански сгради и навес построени върху общинс...