Get Adobe Flash player

Дневен ред комисии 2019-2023 г.

 

55. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 20.10.2023 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 20.10.2023 Г.     За становище: Всички комисии   Актуализация на бюджета на Община Искър за 2023г. Издаване на запис на заповед от община...

54. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 21.09.2023 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 21.09.2023 Г.       За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Одобряване на Задание п...

53. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 24.08.2023 год.

  За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост ( УПИ III – 1010 по плана на с.Долни Луковит). ...

52. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 26.07.2023 год.

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Отпускане на финансови средства за ремонт на 1 (един) брой служебно МПС за нуждите на Полицейски участък – Искър (ПУ-Искър) към Районно Управление ...

51. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 29.06.2023 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 29.06.2023 Г.         За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Актуализация на разчета ...

50. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 29.05.2023 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 29.05.2023 Г.         За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Отчет за дейността на „П...

49. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 27.04.2023 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 27.04.2023 Г.   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Актуализация на разчета на Община Иск...

48. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 29.03.2023 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 29.03.2023 Г.   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Решение на общински съвет за приемане...

47. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 23.02.2023 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 23.02.2023 Г.   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕОО...

46. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 25.01.2023 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 25.01.2023 Г.   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Актуализация на удължения бюджет на О...

45. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 16.12.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Актуализация на бюджета на Община Искър за 2022 г. Отпу...

44. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 24.11.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Актуализация на бюджета на Община Искър за 2022 г. Прод...

43. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 27.10.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 27.10.2022 Г.     За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД...

42. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 28.09.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 28.09.2022 Г.     За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Актуализация на бюджета на Община Искъ...

41. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 24.08.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 24.08.2022 Г.     За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Актуализация на бюджета на Община Искъ...

40. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 22.07.2022 год.

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Актуализация на бюджета на Община Искър за 2022 г. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за второ тримесечие на 2022 г.   З...

39. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 30.06.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 30.06.2022 Г.       За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Актуализация на бюджет...

38. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 30.05.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 30.05.2022 Г.       За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Отчет за дейността на ...

37. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 17.05.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 17.05.2022 Г.     За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствен...

36. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 28.04.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 28.04.2022 Г.   За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителстве...

35. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 29.03.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 29.03.2022 Г.     За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Увеличаване на основната месечна работ...

34. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 24.02.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 24.02.2022 Г.     За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Отдаване под наем на недвижим имот – п...

33. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 15.02.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 15.02.2022 Г.       За становище: Всички комисии Учредяване право на ползване върху имот – частна общинска собственост за настаняване на посто...

32. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 27.01.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 27.01.2022 Г.     За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Продажба и определяне на пазарна оценк...

31. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 21.12.2021 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Промяна в бюджета на общината за 2021 г. Актуализация на програмата за управление и разпорждане с имоти-общ...

30. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 29.11.2021 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Промяна в бюджета на общината за 2021 г. Допълнение на Раздел III описание на имотите, които общината има намере...

29. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 28.10.2021 год.

ДНЕВЕН РЕД  За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“   Промяна в бюджета на общината за 2021 г.   Актуализация на програмата за управление и разпореждане с...

28. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 27.09.2021 год.

  Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър на 27.09.2021 г.   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Допълнен...

27. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 26.08.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър на 26.08.2021 г.   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Годишен отчет за изпълне...

26. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 28.07.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър на 28.07.2021 г.   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Промяна в бюджета на общ...

25. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 07.07.2021 год.

  Заседание на постоянна комисия при Общински съвет – Искър гр.Искър на 07.07.2021 г.   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :     За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“ Разре...

24. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 24.06.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър на 24.06.2021 г.   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Допълнение на програмата...

23. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 27.05.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър на 27.05.2021 г.   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Допълнение на Програмата...

22. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 26.04.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър на 26.04.2021 г.   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Промяна в бюджета на общ...

21. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 30.03.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър на 30.03.2021 г.   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Промяна в бюджета на общ...

20. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 26.02.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Увеличаване основната ...

19. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 29.01.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Увеличаване основната ...

18. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 22.12.2020 год.

  Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Промяна в бюджета на об...

17. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 08.12.2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Промяна в бюджета на о...

16. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 20.11.2020 год.

  Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Всички комисии Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена. Кандидатстване за отпускане на б...

15. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 30.10.2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“   Промяна в бюджета на...

14. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 02.10.2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Промяна в бюдежта на о...

13. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 10.09.2020 год.

  Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър Д Н Е В Е Н     Р Е Д : За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Бюджетна прогноза за периода 2021-20...

12. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 24.08.2020 год.

  Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър Д Н Е В Е Н     Р Е Д : За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Годишен отчет за изпълнение на бюдже...

11. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 30.07.2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ I...

10. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 17.07. 2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“:   Изменение на точка 6 от Решение № 103 по Протокол...

09. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 26.06.2020 год.

  Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър  Д  Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Допълнение на Програмата за управление ...

08. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 29.05.2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Бюджетна прогноза за периода 2021-2...

07. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 06.03.2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище от всички комисии:   Изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управл...

06. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 28.02.2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Отпускане на еднократни финансови помо...

05. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 11.02.2020 год.

  Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище от всички комисии: Приемане бюджета на Община Искър за 2020 година.     ЛЮБОМИР ЙОЛОВ Председател на Общински съвет - Искър ...

04. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 30.01.2019 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Отпускане на средства за обезпечаване на кръводарителнта кампания в община Искър. Увеличаване основната месечна...

03. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 27.12.2019 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации” Формиране на маломерни паралелки в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Лук...

02. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 19.12.2019 год.

  Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“ Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД...

01. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 25.11.2019 г.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :     За становище: Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“ Продажба на жилищна сграда, полумасивна жилищна сграда, гараж, две масивни стопански сгради и навес построени върху общинс...