Get Adobe Flash player

03. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 27.12.2019 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

  1. Формиране на маломерни паралелки в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит.

 

За становище от всички комисии:

  1. Промяна на Наредба № 20 за определянето размера на местните данъци на територията на община Искър.
  2. Приемане на дарение на пясък за опесачаване на  пътните платна на територията на община Искър.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър