Get Adobe Flash player

05. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 11.02.2020 год.

 Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище от всички комисии:

  1. Приемане бюджета на Община Искър за 2020 година.

  

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър