Get Adobe Flash player

13. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 10.09.2020 год.

 

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

  1. Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г . на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на общината и прогнозата на общинските сметки за средства от Европейския съюз за периода 2021-20203 г.
  2. Отпускане на средства за обедно хранене на учениците от I-IV клас на Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

  1. Формиране на маломерни паралеки в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит.
  2. Запазване на паралелки в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит.
  3. Отпускане на средства за обедно хранене на учениците от I-IV клас на Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит.

 

За становище: Всички комисии

  1. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имоти – публична общинска собственост.
  2. Възлагане на автобусни превози по съществуваща линия от утвърдената областна транспортна схема от квотата на Община Искър – Плевен – Писарово – Долни Луковит.

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър