Get Adobe Flash player

14. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 02.10.2020 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

  1. Промяна в бюдежта на общината за 2020 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

  1. Запазване на паралелки в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит.
  2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: Всички комисии

  1. Приемане на годишен доклад за изпълнение на Общ устройствен план на община Искър за 2019 год. и доклад за наблюдение и контрол за въздействие върху околната среда в резултат от прилагането на Общ устройствен план на община Искър за периоада 11.12.2018 г. – 31.12.2019 год.

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър