Get Adobe Flash player

19. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 29.01.2021 год.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Увеличаване основната месечна работна заплата на Кмета на община Искър.

Вносител: Председателят на комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Определяне на основните месечни работни заплати на Кметовете на кметства, считано от 01.01.2021г.
 2. Приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост
 3. Предложение за промяна в организационно-управленската структура на община Искър.
 4. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за четвъртото тримесечие на 2020 г.
 5. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост.

 

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Запазване на самостоятелна паралелка в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище от всички комисии:

 1. Приемане бюджета на Община Искър за 2021 година.
 2. Бракуване на лек автомобил „Сузуки Витара“ с рег.№ ЕН 2011 ВТ, използван за нуждите на кметство с. Долни Луковит, Община Искър.
 3. Бракуване на товарен автомобил „Форд Транзит 190л“ с рег.№ ЕН 6861 ВР, използван за нуждите на кметство с. Писарово, Община Искър.
 4. Отчет за дейността на Общински съвет-Искър и неговите комисии.
 5. План за работа на Общински съвет – Искър за периода февруари-юни 2021 година.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър