Get Adobe Flash player

33. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 15.02.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 15.02.2022 Г.

 

 

 

За становище: Всички комисии

  1. Учредяване право на ползване върху имот – частна общинска собственост за настаняване на постоянен пчелин в землището на гр.Искър, община Искър.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър