Get Adobe Flash player

37. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 17.05.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 17.05.2022 Г.

 

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

  1. Отпускане на парична награда на ученик от 12 клас на Средно училище „Христо Смирненски“, гр.Искър.

 

 

За становище: Всички комисии

  1. Определяне представител на Община Искър в комисия за изработване на областна здравна карта на Област Плевен.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър