Get Adobe Flash player

05. ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 12.02.2024 Г.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 12.02.2024 Г.

 

Всички комисии:

  1. Определяне на основните месечни работни заплати на Кметовете на кметства, считано от 01.01.2024г.
  2. Увеличение на основната месечна работна заплата на Кмета на община Искър, считано от 01.01.2024г.
  3. Решение на общински съвет за приемане на бюджет за приходи и разходи за 2024г. на община Искър.

 

 

 

 

 

ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър