Get Adobe Flash player

01. ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 29.11.2023 Г.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 29.11.2023 Г.

 

 

 

 

 

 

 

За становище: Всички комисии

 

  1. Актуализация на бюджета на Община Искър за 2023г.
  2. Актуализация на разчета -списък на длъжностните лица които имат право на транспортни разноски на Община Искър за 2023г.
  3. Отмяна на т.7 от Решение № 607 от 24.08.2023г., Решение №613 от 24.08.2023г. и Решение № 623 от 21.09.2023г. на Общински съвет гр.Искър.
  4. Определяне на базисни наемни цени през 2024г.
  5. Сформиране на паралелки под определения минимален норматив.
  6. Запазване на самостоятелна паралелка (с по-малко от 10 ученици) в прогимназиален етап.
  7. Подготовка на Община Искър за работа при зимни условия.
  8. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

 

 

ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър