Get Adobe Flash player

Дневен ред/Покана за заседание 2019-2023 година

55. Дневен ред/Покана за заседание на 20.10.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 20.10.2023 год. (петък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Актуализация на бюджета на Община И...

54. Дневен ред/Покана за заседание на 21.09.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 21.09.2023 год. (четвъртък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Одобряване на Подробен ...

53. Дневен ред/Покана за заседание на 24.08.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 24.08.2023 год. (четвъртък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Доклад за касовото изпъ...

52. Дневен ред/Покана за заседание на 27.07.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 27.07.2023 год. (четвъртък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Отпускане на финансови ...

51. Дневен ред/Покана за заседание на 30.06.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 30.06.2023 год. (петък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Актуализация на разчета на Община И...

50. Дневен ред/Покана за заседание на 30.05.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 30.05.2023 год. (     вторник) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Одобряване на Задание по ...

49. Дневен ред/Покана за заседание на 28.04.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 28.04.2023 год. (петък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Актуализация на разчета на Община И...

48. Дневен ред/Покана за заседание на 30.03.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 30.03.2023 год. (четвъртък) от 14:00 часа в Зала № 3 на Народно читалище „Ламби Кандев-1893“, гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Приемане на общинска ...

47. Дневен ред/Покана за заседание на 24.02.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 24.02.2023 год. (петък) от 15:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Застраховане на имоти частна общинс...

46. Дневен ред/Покана за заседание на 26.01.2023

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 26.01.2023 год. (четвъртък) от 15:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Актуализация на удължени...

45. Дневен ред/Покана за заседание на 16.12.2022

З А С Е Д А Н И Е   на Общински съвет – Искър на 16.12.2022 год. (петък) от 15:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Допълнение в Раздел III б. „В“ н...

44. Дневен ред/Покана за заседание на 25.11.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 25.11.2022 год. (петък0) от 15:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Актуализация на общинс...

43. Дневен ред/Покана за заседание на 28.10.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 28.10.2022 год. (петък) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Допълнение в Раздел III б. „Б“ и б. ...

42. Дневен ред/Покана за заседание на 29.09.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 29.09.2022 год. (четвъртък) от 14:00 часа  в Конферентна зала на Народно читалище „Ламби Кандев-1893“ с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Актуализация на бюд...

41. Дневен ред/Покана за заседание на 25.08.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 25.08.2022 год. (четвъртък) от 15:30 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Актуализация на бюджета ...

40. Дневен ред/Покана за заседание на 22.07.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 22.07.2022 год. (петък) от 15:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Актуализация на бюджета на Община Ис...

39. Дневен ред/Покана за заседание на 30.06.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 30.06.2022 год. (четвъртък) от 15:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Актуализация на бюджета ...

38. Дневен ред/Покана за заседание на 31.05.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 31.05.2022 год. (вторник) от 15:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Промяна в т.1 в Прилож...

37. Дневен ред/Покана за заседание на 17.05.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 17.05.2022 год. (вторник) от 13:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Определяне представите...

36. Дневен ред/Покана за заседание на 29.04.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е на Общински съвет – Искър на 29.04.2022 год. (петък) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Актуализация бюджета на Община Искър...

35. Дневен ред/Покана за заседание на 30.03.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 30.03.2022 год. (сряда) от 14:30 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Увеличаване на основната месечна раб...

34. Дневен ред/Покана за заседание на 25.02.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 25.02.2022 год. (петък) от 11:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Отчет за извършени разпоредителни сд...

33. Дневен ред/Покана за заседание на 15.02.2022

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.59, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З...

32. Дневен ред/Покана за заседание на 28.01.2022

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 28.01.2022 год. (петък) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Продажба и определяне на пазарна оце...

31. Дневен ред/Покана за заседание на 22.12.2021

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 22.12.2021 год. (сряда) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Промяна в бюджета на общината за 202...

30. Дневен ред/Покана за заседание на 30.11.2021

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 30.11.2021 год. (вторник) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Промяна в бюджета на о...

29. Дневен ред/Покана за заседание на 29.10.2021

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 29.10.2021 год. (петък) от 14.00 часа   в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :   Промяна ...

28. Дневен ред/Покана за заседание на 28.09.2021

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 28.09.2021 год. (вторник) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Допълнение на Програма...

27. Дневен ред/Покана за заседание на 27.08.2021

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 27.08.2021 год. (петък) от 10:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Годишен отчет за изпълнение на бюдже...

26. Дневен ред/Покана за заседание на 29.07.2021

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 29.07.2021 год. (четвъртък) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Промяна в бюджета на общ...

25. Дневен ред/Покана за заседание на 09.07.2021

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З ...

24. Дневен ред/Покана за заседание на 25.06.2021

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е   на Общински съвет – Искър на 25.06.2021 год. (петък) от 11:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния   Д Н Е В Е Н     Р Е Д : Допълнение на програмата за управлен...

23. Дневен ред/Покана за заседание на 28.05.2021

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З ...

22. Дневен ред/Покана за заседание на 27.04.2021

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З ...

21. Дневен ред/Покана за заседание на 31.03.2021

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З ...

20. Дневен ред/Покана за заседание на 26.02.2021

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З ...

19. Дневен ред/Покана за заседание на 29.01.2021

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З ...

18. Дневен ред/Покана за заседание на 22.12.2020

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З  А ...

17. Дневен ред/Покана за заседание на 08.12.2020

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З  А ...

16. Дневен ред/Покана за заседание на 20.11.2020

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З  А ...

15. Дневен ред/Покана за заседание на 30.10.2020

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З  А ...

14. Дневен ред/Покана за заседание на 02.10.2020

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З  А ...

13. Дневен ред/Покана за заседание на 10.09.2020

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З  А ...

12. Дневен ред/Покана за заседание на 28.08.2020 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З  А ...

11. Дневен ред/Покана за заседание на 30.07.2020 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З  А ...

10. Дневен ред/Покана за заседание на 17.07.2020 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 и чл.59, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската а...

09. Дневен ред/Покана за заседание на 26.06.2020г.

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ад...

08. Дневен ред/Покана за заседание на 29.05.2020г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам З ...

07. Дневен ред/Покана за заседание на 06.03.2020 год

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам ...

06. Дневен ред/Покана за заседание на 28.02.2020 год.

П О К А Н А     На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействие...

05. Дневен ред/Покана за заседание на 11.02.2020 год.

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 и чл.59, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му...

04. Дневен ред/Покана за заседание на 30.01.2020 год.

П О К А Н А     На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействие...

03. Дневен ред/Покана за заседание на 27.12.2019 год.

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ад...

02. Дневен ред/Покана за заседание на 19.12.2019 год

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ад...

01. Дневен ред/Покана за заседание на 25.11.2019 год.

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ад...