Get Adobe Flash player

Договор за авторски надзор с приложение: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър”.

Файла можете да откриете тук.