Get Adobe Flash player

Договор за СМР с приложенията към него: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”

Файла можете да намерите тук.