Get Adobe Flash player

Доклад на комисията и решение за определяне на изпълнител: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър”

Файловете можете да намерите тук.