Get Adobe Flash player

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър

Icon of 38. Открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър38. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър    [25.09.2014]   [42.6 MiB]   [464 сваляния]

Icon of 39, Доклад на АОП за законосъобразност на процедурата39, Доклад на АОП за законосъобразност на процедурата    [03.10.2014]   [1.7 MiB]   [536 сваляния]

Решение за промяна ( АОП – 627753 )

Icon of Разяснение №1 до заинтересованите лица.Разяснение №1 до заинтересованите лица.    [10.10.2014]   [602.7 KiB]   [568 сваляния]

Icon of Разяснение №2 до заинтересованите лица.Разяснение №2 до заинтересованите лица.    [24.10.2014]   [655.3 KiB]   [553 сваляния]

Icon of Протокол №1 от работата на комисията Протокол №1 от работата на комисията     [11.11.2014]   [4.3 MiB]   [564 сваляния]

Icon of Съобщение за отваряве на ценови оферти.Съобщение за отваряве на ценови оферти.    [26.11.2014]   [871.7 KiB]   [560 сваляния]

Icon of Решение за определяне на изпълнител.Решение за определяне на изпълнител.    [09.12.2014]   [754.5 KiB]   [553 сваляния]

Icon of Протокол 1 от работата на комисията.Протокол 1 от работата на комисията.    [09.12.2014]   [3.6 MiB]   [578 сваляния]

Icon of Протокол 2 от работата на комисията.Протокол 2 от работата на комисията.    [09.12.2014]   [7.6 MiB]   [693 сваляния]

Icon of Протокол 3 от работата на комисията.Протокол 3 от работата на комисията.    [09.12.2014]   [1.8 MiB]   [701 сваляния]

Icon of Информация за освободена гаранция за участие.Информация за освободена гаранция за участие.    [06.01.2015]   [177.0 KiB]   [502 сваляния]

 Icon of Информация за извършена авансово плащане.Информация за извършена авансово плащане.    [18.05.2015]   [181.5 KiB]   [499 сваляния]

Icon of Информация за извършено плащане.Информация за извършено плащане.    [12.11.2015]   [182.5 KiB]   [482 сваляния]

Icon of Информация за извършено плащане.Информация за извършено плащане.    [14.03.2016]   [186.0 KiB]   [149 сваляния]

Icon of Информация за изпълнението на договор.Информация за изпълнението на договор.    [11.05.2016]   [1.4 MiB]   [276 сваляния]