Get Adobe Flash player

ЕЛЕКТРОННИ ЗАЯВЛЕНИЯ – ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 09 ЮНИ 2024 Г.

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 09 ЮНИ 2024 Г.

 

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите, че във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народни представители на 09 юни 2024 г., могат да подават ЕЛЕКТРОННИ ЗАЯВЛЕНИЯ чрез ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, както следва:

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/3303?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1

Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/3304?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/3305?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1  

Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/3306?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1

Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/3307?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1  

Заявления със същото съдържание могат да се подават и по електронна поща на община на адрес: izbori2024@iskarbg.bg .

 

 

Теменужка Василева

Секретар на община Искър