Get Adobe Flash player

Заповед №186/01.06.2018 г.

Заповед №186/01.06.2018 г. на Кмета на община Искър, относно осигуряване на безопасност на движението и опазване на обществения ред по време на провеждане на празниците на град Искър.

Заповед №186/01.06.2018 г.