Get Adobe Flash player

Заповед №188/18.03.2020 год. на кмета на община Искър

Заповед №188/18.03.2020 год. на кмета на община Искър във връзка с усложнената епидемична обстановка тук