Get Adobe Flash player

Община Искър

Кмет на община Искър

Кмет на община Искър
инж.Валентин Йорданов

Благодарим Ви, че проявихте интерес към Община Искър. През последните години общината полага усилия за развитието на малкия и средния бизнес като средство за преодоляване на върховата безработица. Тя е предпочитан и коректен партньор, което създава сигурност и е предпоставка за успех. През последните две години са реализирани четири проекта, финансирани от Световната банка и други външни фондове и организации. Разполагаме със свободни промишлени и селскостопански мощности, сграден фонд, плодородна земя и свободна работна ръка.