Get Adobe Flash player

Община Искър

Благодарим Ви, че проявихте интерес към Община Искър. Разполагаме със свободни промишлени и селскостопански мощности, сграден фонд, плодородна земя и свободна работна ръка.