Get Adobe Flash player

Община Искър

Благодарим Ви, че проявихте интерес към Община Искър. През последните години общината полага усилия за развитието на малкия и средния бизнес като средство за преодоляване на върховата безработица. Тя е предпочитан и коректен партньор, което създава сигурност и е предпоставка за успех. През последните две години са реализирани четири проекта, финансирани от Световната банка и други външни фондове и организации. Разполагаме със свободни промишлени и селскостопански мощности, сграден фонд, плодородна земя и свободна работна ръка.