Get Adobe Flash player

Екология

Документи за сваляне

NameSizeHits
NameSizeHits
Icon of Разположение на контейнерите за разделно събиране на отпадъците.Разположение на контейнерите за разделно събиране на отпадъците.16.6 KiB337
Icon of Отпадъци, които се приемат в центъра за предаване на опасни и други отпадъци в Регионалната система за управление на отпадъците - ПлевенОтпадъци, които се приемат в центъра за предаване на опасни и други отпадъци в Регионалната система за управление на отпадъците - Плевен18.8 KiB236
Icon of Забрана пазари и изложби на птици.Забрана пазари и изложби на птици.31.2 KiB312
Icon of Отчет за изпълнение на ПООС за 2023 г.Отчет за изпълнение на ПООС за 2023 г.230.5 KiB15
Icon of График сметосъбиране м януариГрафик сметосъбиране м януари283.8 KiB2
Icon of График сметосъбиране месец юлиГрафик сметосъбиране месец юли284.2 KiB3
Icon of График сметосъбиране м  февруариГрафик сметосъбиране м февруари290.6 KiB1
Icon of График сметосъбиране м  априлГрафик сметосъбиране м април292.2 KiB1
Icon of ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2015 - 2020 годинаОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2015 - 2020 година292.3 KiB951
Icon of График сметосъбиране м  мартГрафик сметосъбиране м март298.7 KiB1
Icon of График сметосъбиране м  майГрафик сметосъбиране м май301.3 KiB2
Icon of График сметосъбиране м  юниГрафик сметосъбиране м юни313.6 KiB2
Icon of Графици за сметосъбиранеГрафици за сметосъбиране368.2 KiB351
Icon of Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Искър през 2016г Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Искър през 2016г 398.1 KiB368
Icon of ЗАПОВЕД ПО ЧЛ.63,АЛ.2З МДТЗАПОВЕД ПО ЧЛ.63,АЛ.2З МДТ420.3 KiB438