Get Adobe Flash player

Конкурси

ИмеДатаСваляне
ИмеДатаСваляне
Icon of Извлечение от протокол с резултатите от теста за ДЛЪЖНОСТТА Главен експерт „Връзки с обществеността, техническо осигуряване и ГРАО“Извлечение от протокол с резултатите от теста за ДЛЪЖНОСТТА Главен експерт „Връзки с обществеността, техническо осигуряване и ГРАО“25.09.20236
Icon of Извлечение резултат от тест за ДЛЪЖНОСТТА Главен експерт „Връзки с обществеността, техническо осигуряване и ГРАО“Извлечение резултат от тест за ДЛЪЖНОСТТА Главен експерт „Връзки с обществеността, техническо осигуряване и ГРАО“25.09.20233
Icon of Списък на допуснатите и недопуснатите КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Главен експерт „Връзки с обществеността, техническо осигуряване и ГРАО“Списък на допуснатите и недопуснатите КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Главен експерт „Връзки с обществеността, техническо осигуряване и ГРАО“14.09.20235
Icon of Протокол ЗА НАЧИНА НА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Главен експерт „Връзки с обществеността, техническо осигуряване и ГРАО“Протокол ЗА НАЧИНА НА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Главен експерт „Връзки с обществеността, техническо осигуряване и ГРАО“14.09.20232
Icon of Приложение-2 към чл.17, ал.1-1Приложение-2 към чл.17, ал.1-124.08.20231
Icon of Декларация по чл.17,ал.2,т  1 НПКДС-1Декларация по чл.17,ал.2,т 1 НПКДС-124.08.20231
Icon of Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител - главен експерт "Връзки с обществеността, техническо осигуряване и ГРАО"Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител - главен експерт "Връзки с обществеността, техническо осигуряване и ГРАО"24.08.202319
Icon of Конкурс за вътрешен одиторКонкурс за вътрешен одитор08.06.20239
Icon of Конкурс за главен счетоводителКонкурс за главен счетоводител02.06.202328
Icon of Заявление Приложение 3 към чл.17 ал.2Заявление Приложение 3 към чл.17 ал.209.03.202145
Icon of Декларация по чл  17, ал.3, т.1 от НПКПМДСлДекларация по чл 17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл09.03.202164
Icon of конкурс за длъжността Главен вътрешен одиторконкурс за длъжността Главен вътрешен одитор09.03.2021180