Get Adobe Flash player

Социални дейности и социални услуги

Социалните дейности са ограничени в рамките на ДСП – общо 110 обхванати възрастни хора в общината. Няма изградени социални домове. Необходимо е да се създадат възможности за изграждане на домове за стари и самотни хора, разширяване обхвата на социалните патронажи и други.

Социални услуги в община Искър.