Get Adobe Flash player

Информация за извършено авансово плащане: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”

файловете можете да видите тук.