Get Adobe Flash player

Информация за приключване на проект Целево подпомагане с топъл обяд в община Искър

 

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ДОГОВОР № ФС01-0589 ОТ 05.05.2020 г.. „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ИСКЪР“

 

 

 

В Домашен социален патронаж /ДСП/ – гр.Искър приключва изпълняването на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Искър“, финансиран от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане (АСП), по Целева програма „Топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация-2020 г.“

По договор № ФС01-0589 от 05.05.2020 г., Община Искър ще осъществи дейностите до 31.12.2020 г. Общия размер на получената финансова подкрепа е в размер на 37 816,00 лв. Проекта обхвана 80 уязвими граждани на територията на община Искър в рамките на общо 163 работни дни.

Целта на проекта беше да подкрепи уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.