Get Adobe Flash player

Информация относно приключване на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Искър“ по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация–2020 г.“.

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 г.“

Информация относно приключване на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Искър“ по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация–2020 г.“.

 

На 31.10.2020 г. приключва изпълнението на дейностите по договор № ФС01-0589 от 05.05.2020 г. „Целево подпомагане с топъл обяд в община Искър“ по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация–2020 г.“, финансирана от Агенция за социално подпомагане (АСП).

Община Искър на 10.09.2020 г. беше сключила Допълнително споразумение 4 към Договор № ФС01-0589/05.05.2020 год. с Агенция за социално подпомагане за предоставяне на „топъл обяд“ до дома на всеки потребител в условията на епидемична обстановка на обща стойност 28 304 лв. със срок до 31.10.2020г.

Проекта „Целево подпомагане с топъл обяд в община Искър“ по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация–2020 г.“ е стартирал на 11.05.2020 год.  с обща стойност 6728.00 лв.

Заедно с работници и служители на „Домашен социален патронаж“ град Искър и служители от общинска администрация в община Искър е запазен живота и здравето на тази част от населението, която поради бедност и продължителна социална изолация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 затруднение да осигурят сами прехраната си.

Подкрепени бяха общо 85 лица от най-уязвимите групи от населението на общината.

Потребителите  на „топъл обяд“ в община Искър отговаряха на целевите групи:

–   хора с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната,  за времето, в което са поставени под задължителна карантина. Поради не проявен интерес не бяха включени в тази целева група лица.

–   уязвими лица, в т.ч. и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение не са в състояние да си осигурят прехраната. Обслужени по тази целева група общо бяха общо 70 лица.

– лица, кои поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности  от храна. Обслужени по тази целева група общо бяха общо 15 лица.

В базата на Домашен социален патронаж – гр. Искър е приготвяна и доставяна храна при строго спазване на получените от Регионалната здравна инспекция Плевен и Агенцията по безопасност на храните Плевен, строги мерки и изисквания.

Съпътстващите мерки допълниха предоставянето на топъл обяд и се изразяват в  мобилно индивидуално консултиране по социални и здравни въпроси както съдействие при конкретни нужди и проблеми на представителите на целевата група.