Get Adobe Flash player

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОР № ФС01-0589 ОТ 05.05.2020 г. „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ИСКЪР“

 

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ДОГОВОР № ФС01-0589 ОТ 05.05.2020 г.. „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ИСКЪР“

 

 

 

В Домашен социален патронаж /ДСП/ – гр.Искър се изпълнява проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Искър“, финансиран от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане (АСП), по Целева програма „Топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация-2020 г.“

Във връзка с издадена заповед №РД06-38 от 21.10.2020 г. на Министър на труда и социалната политика се удължи срока Целева програма „Топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация-2020 г.“    На 06.11.2020 г. Община Искър е подписала Допълнително споразумение №5 с Агенция за социално подпомагане, с което се удължи срока на договор № ФС01-0589 от 05.05.2020 г. до 31.12.2020 г. при спазване на договорения брой потребители – 80 човека, в размер на общо 37 816,00 лв. В рамките на общо 163 работни дни ще се изпълняват дейностите по проект „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация–2020 г.“.

Целта на проекта е подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.